Water Insight BV

water_insight

Rol
Water Insight BV is een spin-off van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit. De oprichters en eigenaars van Water Insight hebben jarenlange ervaring in wetenschappelijk onderzoek naar optische remote sensing van oppervlaktewater kwaliteit. Water Insight participeert in en coördineert meerdere Europese, ESA en nationale onderzoeksprojecten en voorziet Rijkswaterstaat van operationele data van de Noordzee. Water Insight richt zich in dit project op de technologische uitdagingen op het vlak van optische meettechnologie. In het verleden heeft Water Insight in samenwerking met Deltares in Singapore bijgedragen aan een ontwikkelingstraject waarbij oppervlaktewatermonitoring rondom Marina Bay is uitgewerkt. Eerdere ontwikkelingsprojecten waarbij Water Insight betrokken is geweest vormen een goede basis voor het onderhavige project. De kennis en kunde die is opgebouwd waarborgen in grote mate een succesvolle ontwikkeling.

Doel
Al eerder heeft Water Insight met succes de WISP-3 geproduceerd, een draagbare spectrometer die real time waterkwaliteit kan meten, plus de bijbehorende web-portal om de metingen op te slaan en verder te analyseren. Het doel is om in dit project deze zelfde techniek in te bouwen in een nieuwe product die vervolgens seriematig geproduceerd kan gaan worden.