Stichting INCAS³

Incas3-logo-rgbjpg

Rol
Stichting INCAS³ heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van remote-sensing. Het gaat hierbij met name om het installeren van sensor systemen op locaties waar reguliere toegang of onderhoud onmogelijk is, geen energievoorziening aanwezig is en de systemen tegen allerlei invloeden van buitenaf bestand moeten zijn. Stichting INCAS³ zal zich in dit project richten op de ontwikkeling van energie-efficiënte, geïntegreerde elektronica (embedded systeem) voor het uitlezen van de sensoren van de ECOWATCH en de data-transfer naar een centrale server. Daarnaast zal Stichting INCAS³ zorgdragen voor de ontwikkeling van de eigen energievoorziening van de ECOWATCH.

Doel
Met de ontwikkeling van een generieke gateway voor het uitlezen en versturen van sensor data kan de Stichting INCAS³ een breed scala aan nieuwe toepassingen bedienen, waarbij miniaturizering, energiezuinigheid en lage productiekosten essentieel zijn. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij eerder door INCAS³ uitgevoerde projecten op het gebied van remote monitoring van bijvoorbeeld oppervlaktewaterkwaliteit in Canada. Daarnaast biedt het te ontwikkelen systeem mogelijkheden voor Smart City projecten waarbij real-time gegevens over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid of het microklimaat over een groot gebied verzameld kunnen worden.