SubsidieverstrekkersFunding partners

Het project wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Motivatie SNN bij toekennen subsidie
Het CADoS-project past uitstekend in de speerpuntsectoren Energie en Watertechnologie van SNN en vormt in de inhoud en de samenwerkingsvorm een belangrijke versterking van valorisatie van watertechnologie.

SNN heeft het project beoordeeld in de derde tender Transitie II en Pieken, genaamd Tender 2013. De beoordeling heeft erin geresulteerd dat van de 27 ingediende en gehonoreerde projecten, CADoS de hoogste score heeft behaald en dus als eerste is gerankt!

 

Steunbetuigers

Waterschap Reest en Wieden, Water Alliance en Energy Valley zijn steunbetuiger van het project CADoS. Zij dragen het project een warm hart toe en volgen de ontwikkelingen met grote interesse.

Reest en Wieden logoWater Alliance Logo-RGB        Energy Valley

 

 

The project is being co-financed by the Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord and the provincial authorities of Groningen, Friesland and Drenthe.

Reasons why SNN awarded a subsidy

The CADoS project fits in excellently with SNN’s spearhead sectors of Energy and Water Technology, while in terms of content and collaboration it significantly strengthens the valorisation of water technology.

SNN assessed the project in the third tender for Transition II and Peaks (‘Tender 2013’). Out of the 40 project proposals that were submitted, 27 were accepted and among those CADoS got the highest score. This shows that the project is very much in keeping with the SNN spearheads.

Supporting

Water authority Reest en Wieden, Water Alliance and Energy Valley support the project and follow the developments.

Reest en Wieden logoWater Alliance Logo-RGB Energy Valley