EcoWatch terug in het Paterwoldsemeer

DSC_2607

Na het doorvoeren van verschillende verbeteringen is de EcoWatch afgelopen vrijdag weer teruggehangen in het Paterwoldsemeer nabij Groningen. Dit nieuwe instrument dat door BlueLeg Monitor in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest, INCAS3 en WaterInsight ontwikkeld word, is gericht op de monitoring van kwaliteit van oppervlaktewater. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het meten van concentratie van blauwalgen in open zwemwater.

Op basis van optische sensoren word zeer nauwkeurig de kleur van het water bepaald en vervolgens met geavanceerde algoritmes omgerekend naar parameters zoals chlorofyl a, fycocyanine, zwevend stof, en doorzicht. Door gebruik te maken van een communicatie module worden alle resultaten volledig automatisch verstuurd naar een server en kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld blauwalgen via een online platform realtime gevolgd worden.

EcoWatch op de Aquatech

Met trost presenteren wij ons nieuwe veldinstrument, de EcoWatch op de Aquatech 2015 in Amsterdam. De EcoWatch wordt op dit moment getest op het Paterswoldsemeer bij Groningen, in nauwe samenwerking met waterschap Noorderzijlvest.

20151103_121307

Eerste continue algensensor in het Paterswoldsemeer

DSC_0037

De algensensor wordt geplaatst op een paal ín het water en registreert continu de lichtreflectie van het water. Uit de lichtreflectie kan nauwkeurig de concentratie chlorofyl-a (als maat voor de hoeveelheid algen) en fycocyanine (als maat voor de hoeveelheid blauwalg) worden bepaald. Daarnaast meet de sensor de helderheid van het water. De sensor is ontwikkeld uit de ruimtevaarttechnologie, waarbij satellietbeelden worden gebruikt om allerhande informatie van het aardoppervlak vast te leggen.

Waterschap Noorderzijlvest investeert in nieuwe unieke technologie om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het leidt tot snellere besluitvorming en minder overlast.

De bedrijven BlueLeg Monitor uit Sneek en Water Insight uit Wageningen hebben de technologie ontwikkeld en stellen vast dat er wereldwijd veel interesse voor bestaat. Als de ontwikkelfase op het Paterswoldsemeer doorlopen is, wordt de serieproductie van de sensor opgezet.

Incas3 uit Assen is als onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor de samenbouw en het testen van het prototype, en brengt ervaring in met betrekking tot de inzet van remote veldinstrumenten.

Partijen hebben met succes een beroep gedaan op het subsidieprogramma Fryslan Fernijt IV.

De ECOWATCH zal gedurende twee seizoenen worden ingezet en getest. De resultaten worden getoetst en gebruikt om het prototype te vervolmaken. Vervolgens kan op meer lokaties gebruik gemaakt worden van deze unieke sensor. Het stelt het waterschap in staat de kwaliteit van het water nauwgezet te volgen en te voorspellen waar (blauw)algbloei gaat optreden. Op die manier kunnen maatregelen effectiever worden genomen en draagt het waterschap bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving.

Ecowatch

Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de provincie Fryslân.

Nadere informatie: Hans Wouters, + 31 650- 74 85 73 of h.wouters@bluelegmonitor.com

Update Fryslân Fernijt project EcoWatch tijdens het Water Campus Business Café

nieuws1

Op 28 mei stond het Water Campus Business Café in het teken van de Fryslân Fernijt projecten. BlueLeg Monitor was één van de participanten en presenteerde een uitgebreide update over het ontwikkeltraject van het onbemande meetinstrument de EcoWatch. De EcoWatch is één van de nieuwe producten van BlueLeg Monitor waarmee niet alleen waterbeheerders maar ook grote viskwekers het inzicht in de kwaliteit van oppervlaktewater kunnen gaan vergroten. De EcoWatch kan bijvoorbeeld geplaatst worden nabij een zwemlocatie waarmee de waterbeheerder real time kan controleren hoe hoog de concentratie blauwalgen is. Samen met de project partners INCAS3 en WaterInsight wordt op dit moment een prototype gebouwd die de komende zomer getest gaat worden in een meer nabij Groningen. Door hier te klikken kunt u de presentatie nog eens terugkijken.